behandlinghåravfall

Om din penis är en aning sned

Om din penis är en aning sned är det ingen orsak till att bli bekymrad - det manliga könsorganet är aldrig perfekt rakt. Efter en 6 månaders behandling har penisen hos de undersökta vuxit genomsnittligt med 4.39 cm. Mannen som åstadkom det bästa resultatet under testperioden, uppnådde en tillväxt på 7.5 cm! Alla forskningsresultat erhållna under kliniska undersökningar, som en grupp på.

Added: 2017-04-03 | Comments: 3 | Category: lang-se